Program

08.12.2017 PIĄTEK

 • 9.30-10.15 Rejestracja
 • 10.15-10.30 Otwarcie Konferencji Prezes OIPiP mgr A. Janik, Prof. V. Skrzypulec-Plinta, Prof. T. Paszkowski
 •   10.30-12.00 I SESJA PRZYGOTOWANIE DO PORODU Przewodniczy Mgr A. Janik, Prof. J. Sikora
 • 10.30-10.50 Przygotowanie do ciąży – jak prowadzić pacjentkę w ciąży bez groźnych niedoborów – Prof. T. Paszkowski
 • 10.50-11.20 ABC ultrasonografii dla położnych – Prof.  J. Sikora, dr A. Fuchs
 • 11.20 – 11.40 Infekcje jako problem diagnostyczny i terapeutyczny przed i w trakcie ciązy – Prof. A. Drosdzol – Cop
 • 11.40 – 12.00 Aktywność fizyczna kobiety ciężarnej – dr A. Brzęk
 • 12.00 – 12.20 Przerwa na kawę
 • 12.20 – 14.30 II SESJA PORÓD
 • 12.20 – 12.50 Nowości cz.I – Prof. V. Skrzypulec – Plinta;
 • 12.50 – 13.10 Prewencja porodu przedwczesnego – Prof. T. Paszkowski
 • 13.10 – 13.30 Metody łagodzenia bólu porodowego w świetle obowiązujących przepisów – dr A.Fuchs
 • 13.30 – 13.50 Niedokrwistość – chleb powszedni w praktyce ginekologiczno-położniczej – Prof. T. Paszkowski
 • 14.10 – 14.30 Cięcie cesarskie czy poród drogami rodnymi – prof. A. Drosdzol – Cop; dr D.Sajdak
 • 14.30-16.00 SESJA III PRZYKŁADY Z MOJEJ PRAKTYKI Przewodniczy Dr M. Czajkowska, Prof. A. Drosdzol-Cop
 • 14.30-14.40 Case study – Mgr M. Kaleta
 • 14.40-14.50 Case study – Mgr A. Stachulska
 • 14.50-15.00 Case study – Mgr S. Piasecka
 • 15.00-15.10 Case study – Mgr B. Gardyjas
 • 15.10-15.20 Case study – Mgr T. Partyka
 • 15.20-15.30 Case study – Mgr A. Toporska-Rurańska
 • 15.30-15.40 Case study – Dr E. Urbańska
 • 15.40-15.50 Case study – Dr B. Podsiadło
 • 15.50-16.00 Case study – Dr M. Kazimierczak
 • 16.00-17.50 IV SESJA POŁÓG cz. I Przewodniczy Prof. V. Skrzypulec-Plinta, Prof. T. Paszkowski
 • 16.00-16.20 Komórki macierzyste pozyskane przy porodzie w leczeniu chorób neurologicznych u dzieci – Dr hab. M. Chrościńska-Krawczyk
 • 16.20-16.40 Pogotowie laktacyjne – gdzie jesteśmy? – Mgr A. Kobiołka
 • 16.40-17.00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – Dr M. Czajkowska
 • 17.00-17.10 Prowadzenie porodu u kobiet z różnymi stopniami niepełnosprawności – Dr I. Mężyk
 • 17.10-17.20 „Trudne macierzyństwo” – Mgr B. Kotlarz
 • 17.20-17.40 Prowadzenie ciąży według zasad evidence based medicine – Prof. T. Paszkowski
 • 19.00 Występ artystyczny polskiego wokalisty Rafała Brzozowskiego-
  sala audytoryjna MCK Katowice

09.12.2017 SOBOTA

 • 9.00 – 11.50 V SESJA POŁÓG cz. II – Przewodniczy Prof. R. Dębski, Prof. A. Drosdzol-Cop
 • 09.00-09.20 Heparynoteraia w perinatologii – Prof. R. Dębski
 • 09.20-09.40 Konflikt serologiczny – Prof. R. Dębski
 • 09.40-10.00 Jak możemy sobie pomóc w naszych kontaktach z ciężarnymi – prof. V. Skrzypulec-Plinta
 • 10.00-10.20 Zakrzepica – groźny zabójca kobiet w ciąży i połogu – Prof. A. Drosdzol-Cop
 • 10.20-10.40 Położnicza ekonomia w polskiej opiece perinatalnej – Prezes mgr A. Janik
 • 10.40-11.00 Odpowiedzialność zawodowa położnej – Prezes OIPiP mgr A. Janik
 • 11.00-11.30 Samokontrola piersi – kiedy to ma sens i jaka jest alternatywa? – Prof. V. Skrzypulec-Plinta, Prof. A. Drosdzol-Cop, Dr M. Czajkowska,
 • 11.30–11.50 Aktualne standardy w leczeniu blizn pooperacyjnych oraz prawidłowej regeneracji pochwy – Prof. V. Skrzypulec-Plinta
 • 11.50-12.20 Przerwa kawowa
 • 12.20-14.20 VI SESJA POŁOŻNA KOBIETĄ Przewodniczy Prof. V. Skrzypulec-Plinta, Dr M. Czajkowska
 • 12.20-12.40 Jak dobrze dobrać antykoncepcję – Prof. R. Dębski
 • 12.40-13.00 Co o HTM położna wiedzieć powinna – Prof. V. Skrzypulec-Plinta
 • 13.00-13.20 Dobra osobiste w pracy położnej – Mgr K. Rudnik
 • 13.20-13.40 Ergonomia w życiu położnej – Dr n. med. A. Brzęk
 • 13.40-14.00 Pacjentka transseksualna w gabinecie ginekologicznym – mgr K. Zborowska, Mgr D. Jorg
 • 14.00-14.20 Położna kobietą – Prof. V. Skrzypulec-Plinta
 • Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów