Kierownik Naukowy Kongresu

  • Prof. dr hab. med. Violetta Skrzypulec – Plinta – Katedra Zdrowia Kobiety ŚUM, Katowice

Komitet naukowy

  • prof. dr hab. med. Romuald Dębski, Klinika Ginekologii i Położnictwa CMKP, Warszawa
  • prof. dr hab. med. Tomasz Paszkowski, III Katedra i Klinika Ginekologii UM, Lublin
  • mgr Anna Janik, Prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Patronat honorowy

OIPiP w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach